Board of Directors 2012-2013

Director- Zhaoyang Gu (term expiring August 2016)
School of Accountancy
Chinese University of Hong Kong
Shatin, NT
Hong Kong
Email: zygu@baf.cuhk.edu.hk

Director- Qiang Cheng (term expiring August 2015)
Singapore Management University
60 Stamford Road
Singapore, 178900
Email: qcheng@smu.edu.sg

Director- Bin Ke (term expiring August 2014)
College of Business
The Pennsylvania State University
University Park ,PA 16802
Email: kebin@ntuc.edu.sg

Director- C. Janie Chang (Term expires August 2013)
Lamden School of Accountancy
San Diego State University
5500 Campanile Drive
San Diego ,CA 92182-8221
Email: jchang@mail.sdsu.edu